Innkalling til årsmøte

Det blir årsmøte i skiskyttargruppa måndag 7.mars kl. 18:00 på lagshuset Fram.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av møteleiar og referent
  3. Årsmelding 2015
  4. Rekneskap 2015
  5. Budsjett 2016
  6. Val av styremedlemmar
  7. Status på skyttarhuset på Harpefossen
  8. Nye planer/prosjekt