Renn i Hornindal 6. desember

Invitasjon til krinsrenn Hornindal 

Påmeldingsfristen er 2. desember. Alle som har levert påmeldingskjema og krysset av for deltakelse dette rennet vil bli påmeldt. Om noen som har meldt seg på ikke ønsker å delta, el blir forhindre av andre grunner ber jeg om beskjed inne samme dato.